0 kr 0,00

section

Ved enhver tvil, så er det den engelske versjonen av denne teksten som gjelder over alle oversettelser, så for nærmere avklaring henviser vi til den engelske teksten "Terms&Conditions".

Regler og vilkår ("Terms")

Sist oppdatert: 09 mars, 2015

 

Vennligst les disse reglene og vilkårene ("Vilkår", "Regler og vilkår") nøye før du bruker nettstedet www.mariacosmetics.com ("Tjenesten") blir drevet av Venustas OÜ ("oss", "vi", eller "vår").

 

Din tilgang til og bruk av Tjenesten forutsetter din aksept og etterfølgelse av disse Vilkårene. Disse Vilkårene gjelder alle besøkende, brukere og andre som besøker eller bruker Tjenesten.

 

Ved å besøke eller bruke Tjenesten så aksepterer du at du bindes av disse Vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene så kan du ikke bruke Tjenesten.

 

1. Kjøp

 Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller tjeneste tilbudt via Tjenesten ("Kjøp"), så kan du bli forespurt å oppgi relevant informasjon i forbindelse med Kjøpet, uten å være begrenset til, ditt kredittkortnummer, kredittkortets utløpsdato, din fakturaadresse og din leveringsadresse.

 

Du bekrefter og garanterer at: (i) du har juridisk rett til å bruke kredittkortt (et) eller andre betalingsmetoder i forbindelse med et eventuelt Kjøp, og at (ii) informasjonen du oppgir til oss er sann, korrekt og komplett.

 

Ved å sende inn denne informasjonen, så gir du oss rett til å gi denne informasjonen til tredjeparter med den hensikt å tilrettelegge for fullføring av Kjøpet.

 

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller til å annullere ordren din på hvilket som helst tidspunkt av ulike grunner, inkludert, men ikke begrenset til: produkt- eller tjenestetilgjengelighet, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i din ordre eller av andre grunner.

 

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller annullere din ordre hvis man har mistanke om svindel eller uautorisert eller ulovlige transaksjoner.

 

2. Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

 Vi oppdaterer kontinuerlig våre tilbud av produkter og tjenester på Tjenesten. Produktene eller tjenestene tilgjengelig på vår Tjeneste kan være feilpriset, ha feil i beskrivelsene, eller være utilgjengelige og vi kan også ha forsinkelser i oppdateringen av informasjonen på Tjenesten og i vår annonsering på andre nettsteder.

 

Vi kan ikke garantere og garanterer ikke, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og korrigere feil, unøyaktigheter, eller utestående på hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

 

3. Konkurranser, lotteri og kampanjer

 

Alle kampanjer, lotteri eller andre kampanjer (normalt, "Kampanjer") som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenesten kan være regulert av regler som er uavhengig av disse Vilkårene. Hvis du deltar i kampanjer, så vennligst les de gjeldende regler samt våre retningslinjer for personvern. Hvis reglene for en Kampanje er i konflikt med Vilkårene, så vil Kampanjereglene gjelde.

 

Fra tid til annen gir vi ut Verdikuponger i markedsføringsøyemed. Disse kan kun benyttes en gang per kunde, er de benyttet flere ganger, vil gjeldende ordre bli kansellert.

 

MariaCosmetics reserverer seg retten til å annullere eller endre hvilken som helst kampanje på hvilket som helst tidspunkt uten forhåndsvarsel. 

 

4. Innhold

Vår Tjeneste lar deg publisere, lenke, lagre, dele og på andre måter gjøre tilgjengelig informasjon, tekst, grafikk, video eller annet materiale ("Innhold"). Du er ansvarlig for det Innholdet du publiserer til Tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, og anstendighet.

 

Ved å publisere Innhold til Tjenesten, så gir du oss rett og lisens til å bruke, endre, fremføre offentlig, vise offentlig, gjenskape og distribuere Innholdet på og gjennom Tjenesten. Du beholder alle rettigheter til Innhold du sender, publiserer, viser på eller gjennom Tjenesten og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Du godtar at denne lisensen inkluderer rettighetene for oss å gjøre ditt Innhold tilgjengelig for andre brukere av Tjenesten, som også kan bruke ditt Innhold i henhold til disse Vilkårene.

 

Du representerer og garanterer at: (i) Innholdet er ditt (du eier det) eller du har rett til å bruke det og gir oss rett og lisens som forutsatt i disse Vilkår, (ii) og publiseringen av ditt Innhold på eller gjennom Tjenesten er ikke et brudd på retten til noen annen persons privatliv, annonseringsrettigheter, opphavsrettigheter, kontraktrettigheter.

 

5. Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, så må du oppgi til oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av dette utgjør et brudd på vilkårene, og kan resultere i en umiddelbar oppsigelse av din konto på vår Tjeneste.

 

Du er ansvarlig for å ivareta passord som du benytter for å få tilgang til Tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger foretatt med ditt passord, enten ditt passord er i vår Tjeneste eller hos en tredjepartstjeneste.

 

Du samtykker i ikke å oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart etter at du har blitt klar over et eventuelt brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.   

 

Du kan ikke bruke som brukernavn navnet på en annen person, organisme eller varemerke som er underlagt en annen person eller organisme uten autorisasjon, ei heller et navn som er på annen måte støtende, vulgært eller uanstendig.

 

 

6. Opphavsrett

Tjenesten og dets originale innhold (ekskludert Innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli  Venustas OÜ og dennes lisensgiveres eksklusive eiendom. Tjenesten er beskyttet av opphavsretten, varemerkeretten og andre lover i både Estland og utlandet. Våre merkevarer og kjennetegn kan ikke brukes i forbindelse med noe annet produkt eller tjeneste uten et forhåndsgitt skriftlig samtykke fra Venustas OÜ.

 

7. Lenker til andre nettsteder

Vår Tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Venustas OÜ.

 

Venustas OÜ har ingen kontroll over, eller påtar seg noe som helst ansvar for innhold, personvern eller tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Venustas OÜ vil ikke være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte for noen som helst skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av bruk eller i forbindelse med bruk av innhold, produkter, tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester

Vi anbefaler på det sterkeste å lese reglene og vilkårene og personvernserklæringen på eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

 

8. Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar uansett årsak, også uten begrensning hvis du skulle bryte vilkårene.

 

Ved opphør, så vil din rett til å bruke Tjenesten umiddelbart opphøre. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke Tjenesten.

 

9. Ansvarsbegrensning

Ikke under noe tilfelle skal Venustas OÜ, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller samarbeidspartnere være ansvarlig for indirekte, tilfeldig, spesielt, i konsekvens av eller disiplinære skader, inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, informasjon, bruk, goodwill, eller andre immaterielle tap som følge av (i) din tilgang til eller bruk av Tjenesten, (ii) hvilken som helst adferd eller innhold fra en tredjepart på Tjenesten; (iii) ethvert innhold innhentet fra Tjenesten, og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine transaksjoner eller innhold, enten det er basert på garanti, kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten av slike skader, og selv om en løsning for dette har blitt funnet å ha slått feil sin essensielle oppgave.

 

10. Ansvarsfraskrivelse

Du bruker Tjenesten på egen risiko. Tjenesten leveres på en "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG" basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier av salgbarhet, egnethet for noe bestemt formål, ikke-krenkelse eller prestasjon.

 

Venustas OÜ dets datterselskaper, samarbeidspartnere og lisenshavere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikkert og tilgjengelig til hvilket som helst tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli korrigert; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; or d) resultatet av å bruke Tjenesten vil oppfylle dine krav.

 

11. Gjeldene lov

Disse vilkårene styres og tolkes i samsvar med lovene i Estland, uten hensyn til konflikter i rettsprinsipper.

 

Vår unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke ansees som en fraskrivelse av disse rettighetene. Hvis noen av disse Vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, så vil de resterende vilkårene fremdeles gjelde. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår Tjeneste, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss angående Tjenesten.

 

12. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, å endre eller bytte disse Vilkårene på hvilket som helst tidspunkt. Hvis en revisjon gjøres så vil vi etterstrebe å gi minst 30 dagers varsel før de eventuelle nye Vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil vi fastsette etter eget skjønn.

 

Ved å fortsette å besøke og bruke vår Tjeneste etter at disse revisjonene har trådt i kraft, så godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar disse nye vilkårene, så vennligst slutt å bruke Tjenesten.

 

13. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående disse Vilkårene så vennligst ta kontakt med oss.